Nhằm hưởng ứng “Ngày Nước Thế Giới” 22/03 với chủ đề “Nước cho phát triển đô thị”, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang kết hợp với trường Đại Học An Giang tổ chức ra quân tuần hành vào lúc 7g sáng ngày 20/03/2011.

Với một lực lượng đông đảo tham gia từ các bạn thanh niên khối Dân chính Đảng, sinh viên là thành viên trong Câu lạc bộ Môi trường của Đại học An Giang, sinh viên trường Trung Cấp Y tế, các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Xuất phát từ trường Đại học An Giang khu trung tâm, các bạn tuần hành  vòng quanh thành phố. Hơn 600 TNSVHS chia làm 3 nhóm, hăng hái giơ cao khẩu hiệu tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức người dân địa bàn thành phố Long Xuyên về sự cần thiết của nước sạch và biết tiết kiệm nước sạch nhất là trong sinh hoạt hằng ngày. Đánh thức suy nghĩ của người dân nếu nguồn nước sạch bị cạn kiệt thì hành tinh chúng ta sẽ gặp phải những thách thức trong sự phát triển bền vững.

 

Hà Duyên (10MT); Tây (11QR)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.