(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2011 trong đó chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 15%, tăng trưởng khoảng 6%; giảm bội chi ngân sách nhà nước dưới 5%; nhập siêu không quá 16%.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, vàng; thực hiện các biện pháp để tăng dự trữ ngoại tệ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP đến hết ngày 30/6/2011. Sau thời hạn trên, thu hồi toàn bộ về ngân sách Trung ương đối với số vốn mà các bộ, cơ quan, địa phương đã bố trí không đúng quy định.

Đối với các công trình, dự án thực sự cấp bách, cần có giải pháp xử lý ngay về vốn thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, các dự án đầu tư các nhà máy điện, một số cầu yếu có nguy cơ sập, Trung tâm tim mạch trẻ em và Trung tâm ung bướu thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tháng 6 trình phương án miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính nghiên cứu và xây dựng phương án miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ trong tháng 6/2011. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quản lý và kiểm soát giá, không để xảy ra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu, liên quan đến đời sống; kiên trì và nhất quán trong điều hành giá điện, xăng dầu, than theo cơ chế thị trường trên cơ sở tính toán lộ trình phù hợp.

Cũng trong tháng 6 này, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá và báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý phù hợp nhằm phát triển ổn định, có hiệu quả hai thị trường này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp đã ban hành về khuyến khích, đẩy mạnh xuất khẩu, kiên quyết kiểm soát và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu để giảm nhập siêu không vượt quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Lên phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ xem xét trong phiên họp Chính phủ tháng 6/2011; phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ đời sống người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động trong các khu công nghiệp tập trung, lao động tự do.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận và ổn định tâm lý của các tổ chức kinh tế, người dân đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyền thông về các hoạt động của bộ, ngành, địa phương; thông tin, tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp.

Chính phủ nhận định, sau 5 tháng quyết liệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CPNghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nền kinh tế đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực: Thị trường ngoại tệ, vàng ổn định; thu chi ngân sách đạt khá; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng đã chậm lại và có chiều hướng giảm dần; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch; việc cắt giảm và điều chuyển, dãn tiến độ đầu tư công được thực hiện cơ bản như tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là ngành điện đã bảo đảm tốt việc sản xuất và cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt; sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên tai nhưng vẫn phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh so với cùng kỳ...

Anh Khôi
Theo Chinhphu

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.