I’m your lucky clover
I see you walking alone, doing everything on your own.
I know you are too tired, I want to do it all for you.
I want to but I can't because I'm too far.
I’ve got to keep on moving.

I‘ve got to be strong enough, enough to be your shoulder,Whenever you need help from me. I want, I want to stand by you from now on One day you may be lost with no direction, I will be there for you as soon as I can. As long as you call me, as long as you trust me, I will be there to help you out. Someone you can count on, someone who cares for you,Standing there all the time and watching out for you.I must be that person, I must be your best friend. I promise from now until the end. I'm your lucky clover!

Content

This is the poem special for my close friend, who is living far away from me. My little girl is so tired of everything that she cannot be as strong and courageous as she used to be. The new environment is just too hard for her. I can’t stand that, so I really want to be with her, give her my shoulder to cry on and tell her to keep trying and not to stop moving forward. Even if I could do everything for her but I have to accept the fact that we are too far from each other - “out of sight out of mind”. The time passes by quickly while distance between us is further and further. Maybe she doesn’t have enough time to contact  me and care our friendship. Everything I can do is just watching out her from a long way off, sharing with her all bittersweet memories and encouraging her whenever she needs. I want to send her this poem as a gift similar with the song – “Gift of a Friend” we used to sing together. I hope after reading this poem, she will know my feelings and how I care for her and have more strength to stand firmly in life. Despite the long distance between us, I deeply from my heart really want to be her best friend. From now and forever I will be her lucky clover which always stands by her to bring her joys and happiness in life.  

Bản dịch phần nội dung:

Đây là bài thơ tôi đặc biệt dành tặng cho nhỏ bạn thân đang ở rất xa tôi. Nhỏ của tôi quá mệt mỏi với mọi thứ đến nỗi nó không còn mạnh mẽ và dũng cảm như xưa. Môi trường mới quá khắc nghiệt với nó. Tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy nhỏ phải vậy nên tôi rất muốn có thể ở bên nó, cho nó tựa vào vai tôi mà khóc, khuyên nó cố gắng hơn và đừng ngừng phấn đấu. Phải chi tôi có thể làm giùm nó mọi thứ, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật rằng tụi tôi quá xa nhau. Giống như câu nói: “Xa mặt cách lòng”, thời gian trôi qua, khoảng cách giữa tôi và nó ngày càng lớn dần. Có lẽ nó không còn thời gian để liên lạc với tôi và quan tâm đến tình bạn này nữa. Tôi biết rằng mọi việc tôi có thể làm chỉ là dõi theo nó từ xa, chia sẻ với nó mọi buồn vui và cổ vũ nó khi nó cần. Tôi muốn tặng nó bài thơ này như là một món quà, giống với bài hát mà chúng tôi thường hát “Gift of a Friend”. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc bài thơ này, nó sẽ hiểu tôi và có thêm sức mạnh để đứng vững hơn trong cuộc đời này. Dù khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn, nhưng từ đáy lòng mình, tôi vẫn muốn là người bạn thân nhất của nó.Từ đây và mãi về sau, tôi sẽ luôn là cánh cỏ ba lá may mắn, ở bên nó và cầu mong cho nó có được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Candidate 002

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.