Phòng công tác Sinh viên thông báo quy định gia hạn thời gian các nội dung có liên quan trong Học kỳ I – Năm học 2005-2006.

1/ Nộp bài dự thi:”75 năm lịch sử vẻ vang Đoàn TNCS.HCM:
- Đợt 1: Đã chọn 50/5.948 bài gửi dự thi cấp tỉnh ( trong tháng 1/2006)
- Đợt 2: Nhận tiếp tục các bài trễ hạn đến hết ngày 10/2/2006.

2/ Hoàn thành hồ sơ xét Điểm rèn luyện Học kỳ I:
- Đã nhận được của K.Kỹ Thuật CN-MT và khối Xã hội K. Sư Phạm
- Các lớp, các khối còn lại nộp gấp đến hết ngày 10/2/2006.
- Các lớp năm thứ I, hạn chót nộp là ngày 25/2/2006.

3/ Triển khai cuộc thi “Viết tiếp hành trình tuổi Hai mươi Sống đẹp - Sống có ích” do TW Đoàn phát động.

Click vào đây để xem nội dung cuộc thi.

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định.

 

P.CTSV

P.CTSV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.