Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2006
Kính gửi: Các đơn vị trong trường.

Nhằm giới thiệu về văn hóa Nhật Bản cho mọi người, đặc biệt là đối tượng cán bộ, giáo viên và học sinh-sinh viên trường Đại học An Giang.

Văn phòng Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học An Giang tổ chức giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học An Giang.

         - Khai mạc lúc: 09h00 ngày 23/3/2006 và kết thúc lúc 10h00 ngày 24/3/2006.
         - Nội  dung: Triển   lãm   hình   ảnh; nói   chuyện  về  Nhật Bản; Thông tin văn hóa và du học; giới thiệu các món ăn truyền thống (cơm cuộn Sushi); trang phục truyền thống; xếp giấy Origami.
Ban  tổ  chức  kính  mời  quí  vị  có  nhu  cầu  tìm  hiểu về văn hóa Nhật Bản đến tham dự.

(Kèm lịch làm việc trong đợt giới thiệu).
         
                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                              TRƯỞNG PHÒNG HCTH
                                                              (Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)
 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.