Để phong trào hội thi hát Quốc ca trở thành truyền thống của trường Đại học An Giang, nhà trường tổ chức hội thi hát Quốc ca lần thứ VI.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Tất cả sinh viên của các lớp đang học tại trường Đại học An Giang (bắt buộc).

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI:

       - Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 25/4/2006 đến 07/05/2006.

         - Địa điểm: Tiền sảnh khu Hiệu bộ.

(Xin xem chi tiết dán tại phòng Công tác Sinh viên).

phòng Công tác Sinh viên

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.