In bài này 

- Thực hiện chương trình, hoạt động của Trường Đại học An Giang (2005 – 2006);
- Căn cứ tiêu chí đánh giá Điểm rèn luyện HSSV trong Học kỳ II (2005 – 2006);
Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Văn thư các khoa triển khai thông báo việc cho đăng ký thực hiện công tác lao động, tổng vệ sinh trường lớp Học kỳ II, với nội dung cụ thể sau đây:

 

1/ Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/4/2006đến ngày 07/5/2006.

2/ Đối tượng: Huy động sinh viên toàn trường (Đăng ký theo đơn vị lớp).

3/ Công việc cụ thể:

 

Đối với cấp khoa

Đối với cấp trường

a - Thời gian: Lao động thường xuyên.

b - Vị trí: Các phòng học, giảng đường trực tiếp mà sinh viên đang học.

c - Công việc: Quét dọn nền nhà, trần nhà, vách, tường, bảng, bàn ghế, giữ vệ sinh hằng ngày trong lớp, ngoài khu vực hành lang,…

d - Kiểm tra: Văn thư các khoa.

a - Thời gian: Từ ngày 15/4/2006 đến ngày 07/5/2006.

b - Vị trí:  Trong và ngoài khuôn viên trường, KTX, đường đi, hàng rào, sân chơi,…

c - Công việc: Làm cỏ, quét dọn, tiêu huỷ  rác, chỉnh trang công trình công cộng, bồn hoa, cây kiểng,…

d - Đăng ký: Ghi trực tiếp theo thứ tự danh sách có sẵn và nhận trả phiếu, dụng cụ, khu vực được phân công,… Liên hệ trực tiếp Anh Luỹ - CTSV hoặc Cô Hoa – QTTB.

 

4/ Quyền lợi: Tập thể và cá nhân sinh viên tham gia trực tiếp sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành (6 điểm – TC 2). Nếu không tham gia sẽ bị trừ 2 điểm/lần, kể cả lao động vệ sinh thường xuyên tại lớp học.

 

P hòng Công tác Sinh viên           Phụ trách lao động

          Trưởng phòng

 

 

P hòng Công tác Sinh viên

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.