Cuộc thi ảnh “Các Hệ thống thực phẩm bền bững vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho ngừời Việt Nam” do Văn phòng đại diện Tổ chức Lương Nông (FAO) tại Việt Nam tổ chức.
Cuộc thi dành cho mọi đối tượng: sinh viên, giáo viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia, nhân viên LHQ, và những người khác…
Hạn chót nộp ảnh dự thi cho FAO là ngày 30/9/2013.


Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.fao.org/asiapacific/vietnam/home/news-room/detail/vn/?no_cache=1&news_uid=195959

Theo FAO

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.