Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 15/5/2006.
Kính gửi: Trưởng các đơn vị.
Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

1. Phòng Đào tạo phối hợp cùng Khoa Văn Hóa Nghệ Thuật để tổ chức thật tốt lễ khai giảng 02 lớp Trung cấp ngành Văn hóa nghệ thuật. Vì đây là khóa đầu tiên thuộc ngành Văn hóa nghệ thuật.

2. Phòng Đào tạo phối hợp với các phòng chức năng khác giải quyết dứt điểm cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Hóa học khóa II (liên kết với trường Đại học Cần Thơ).

3. Các Khoa xây dựng cụ thể lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của đơn vị, báo với phòng Đào Tạo sắp xếp, bố trí địa điểm và chuẩn bị kinh phí trả tiền mời giám khảo, tránh tình trạng bị đọng như năm rồi.

4. Từng đơn vị phòng ban chức năng, Khoa xây dựng kế hoạch công tác trong hè để nhà trường xây dựng kế hoạch chung. Nộp kế hoạch về phòng Hành Chính Tổng Hợp hạn chót 6/2006

5. Phòng Quản Trị Thiết Bị tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Giám hiệu về gói thầu máy tính Cơ sở II-Châu Phú, đấu thầu 15 phòng học mới, hệ thống thoát nước thải phòng thí nghiệm, thoát nuớc khu A, B, đường dẫn nước vào khu Làng giáo viên. Phối hợp với đơn vị có quản lý phòng máy tính của trường kiểm tra tình trạng máy tính đã sử dụng, nếu quá “đát” thì lập biên bản thanh lý để mua sắm bổ sung.

5. Tiếp tục chuẩn bị cho công tác tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2006.

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG
PHÒNG HCTH (Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)

1508

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.