Cuối tháng 11 vừa qua, lớp DH12TT được tham quan thực tế tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre với các mô hình, quy trình các loại rau, củ, quả theo hướng quy trình thực hành Nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice - GAP).

Chuyến đi là nội dung của chương trình đào tạo học phần Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và Bệnh cây nông nghiệp học.  

Trong chuyến đi, lớp còn được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nông dân vào HTX Rau an toàn, dây chuyền đóng gói trái cây xuất khẩu, kinh nghiệm quản lý vệ sinh vườn giảm sâu bệnh (giảm thuốc BVTV trong VietGAP)…

Hy vọng những kiến thức thực tế thu được từ chuyến đi sẽ giúp cho các sinh viên có thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp tương lai.

 

 


Nguyễn Triệu – DH12TT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.