Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, Trường Đại học An Giang vừa thành lập một trung đội dân quân tự vệ gồm 3 tiểu đội. Trung đội của trường ta phối hợp với Công ty Điện Nước Long Xuyên do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chỉ đạo.

Thầy Trần Khánh Mai – Phó trưởng phòng Tổ chức chính trị làm Chính trị viên – là phó chỉ huy Ban chỉ huy Quân sự tự vệ cơ quan công ty Điện Nước – Trường Đại học.

Trung đội Trường Đại học An Giang gồm có 28 chiến sĩ được biên chế thành 3 tiểu đội.  Các chiến sĩ được huấn luyện với Súng tiểu liên AK, Lựu đạn, băng ca cứu thương, băng cá nhân… được học giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự.   

Thầy Trần Khánh Mai cho biết: “Các chiến sĩ của trung đội là các giảng viên, cán bộ công nhân viên trường Đại học An Giang sẽ tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, giữ gìn An ninh trật tự và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn An ninh trật tự”.

 Hồng Vân

1544

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.