Sáng nay 26/05/2006, Bộ môn Ngoại ngữ Khoa Sư Phạm tổ chức Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Ngoại ngữ năm học 2005-2006 trong kế hoạch sinh viên báo cáo Luận văn tốt nghiệp chung của Khoa Sư phạm kéo dài từ 22/5/2006 đến 3/6/2006 cho 157 sinh viên thuộc hệ đại học.

Sinh viên hệ đại học khoa Sư phạm thuộc 8 bộ môn được báo cáo tốt nghiệp gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử-Địa, Ngoại ngữ, Chính trị. Sinh viên hệ Cao đẳng gồm CĐ Sư phạm, CĐ Tiểu học, CĐ Mầm Non và Trung học MN thi Tốt nghiệp. 

Sinh viên khoa Kinh Tế sẽ báo cáo vào các ngày 10/6/2006 dành cho SV bộ môn Kế toán - Tài chính, có 16 trên 91 sinh viên được báo cáo, số sinh viên còn lại thi tốt nghiệp. Ngày 16-17-18/6/2006 dành cho sinh viên  bộ môn Quản trị - KD, có 71 trên 80 sinh viên được báo cáo, số sinh viên còn lại chưa đủ điều kiện báo cáo

Sinh viên khoa Kỹ thuật – CNMT báo cáo vào hai ngày 29-30/5/2006. có 12 trên 87 sinh viên được báo cáo, số sinh viên còn lại thi tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện thi.

Sinh viên khoa Nông nghiệp – TNTN có 3 chuyên ngành báo cáo là: Phát triển NT; Công nghệ TP; Công nghệ SH. Chia ra hai đợt báo cáo: đợt 1 vào các ngày 20-24/6/2006 và 1-4/8/2006, đợt 2 vào các ngày 1-4/8/2006 và 1-5/10/2006. Có tất  cả 193 sinh viên báo cáo luận văn, không tổ chức thi tốt nghiệp. 

Hồng Mai

1547

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.