Mùa hè tình nguyện năm 2014, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức thành 3 hình thức sinh hoạt hè sau:

1. Đội hình chuyên tham gia Mùa hè tình nguyện tại huyện Tịnh Biên, Tân Châu

- Thời gian: từ 15/7 đến 03/8/2014;

- Số lượng sinh viên tham gia: 150.

2. Đội hình sinh hoạt hè tại Trường dành cho những sinh viên có lịch học hè, học chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ....

- Hình thức: sinh viên đăng ký 2 trong 4 buổi đã được ấn định trước;

- Nội dung công việc: sẽ có thông báo sau;

- Kết thúc mỗi đợt sinh hoạt, sinh viên gởi phiếu về Đoàn Khoa đánh giá nhận xét theo quy định.

3. Lực lượng sinh viên về địa phương cư trú sinh hoạt hè dành cho sinh viên về quê nghỉ hè

- Sinh viên đăng ký trực tuyến với nhà trường;

- Gởi phiếu sinh hoạt hè về BCH sinh hoạt hè tại địa phương;

- Tham gia sinh hoạt theo quy định của địa phương;

- Gởi phiếu đánh giá về Đoàn trường theo quy định.

*Hình thức đăng ký:sinh viên đăng ký trực tuyến với các link đăng ký sau:

Đăng ký Mùa hè tình nguyện về huyện Tịnh Biên, Tân Châu

Đăng ký sinh hoạt hè tại trường Đại học An Giang

Đăng ký sinh hoạt hè tại địa phương

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 16/6/2014

 Ghi chú: Bí thư, Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu Sinh hoạt hè tại Văn phòng Đoàn, Hội trường Đại học An Giang.

BTV Đoàn trường

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.