In bài này 

Trường Đại học An Giang hân hoan đón mừng thêm một Tiến sĩ trong đội ngũ giáo viên của trường đó là Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG - Giảng viên chính thuộc bộ môn Sử Địa – khoa Sư Phạm.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Phương đã báo cáo xuất sắc Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch Sử Việt Nam với đề tài : Lịch sử phát triển Giáo dục - Đào tạo ở An Giang (1975 – 2000) do Hội đồng  chấm Luận án cấp Nhà Nước thông qua tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/5/2006 vừa qua.

 Trước khi về công tác tại trường Đại học An Giang, Tiến sĩ  Nguyễn Thành Phương là giáo viên tại trường cấp III Tân Châu. Tiến sĩ hiểu rõ thực trạng của nền giáo dục tỉnh An giang, cho dù tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng bộc lộ một số vấn đề bất cập, hạn chế, cần được khắc phục, giải quyết. Qua luận án này, Tiến sĩ Nguyễn Thành Phương mong  muốn góp phần định hướng cho công tác giáo dục- đào tạo của tỉnh nhà trong những năm tới; đồng thời ở một mức độ nhất định, có thể góp phần cụ thể hóa, phát triển đường lối giáo dục của Đảng, chủ trương của Nhà Nước ở tầm vĩ mô. Đây cũng là một mặt của việc “xã hội hoá” giáo dục mà những người nghiên cứu lịch sử  có thể đóng góp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khoa học lịch sử. 

Chúc mừng Tiến sĩ  Nguyễn Thành Phương và mong Ông sẽ truyền đạt những kiến thức hay cho sinh viên chuyên ngành Lịch Sử không những cho Đại học An Giang mà cho cả những người có tâm huyết trong  nghiên cứu lịch sử.

 

Hồng Mai

1614

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.