Bốn nội dung: Pháp luật về bảo vệ môi trường, vấn đề sa mạc hóa, hiện trạng các dòng sông chết, vấn đề rác thải vừa được các giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường trình bày với hơn 50 sinh viên lớp môi trường và phát triển bền vững nhân ngày Môi trường thế giới: 5-6.

Tất cả các bài thuyết trình của các giảng viên đều được trình chiếu bằng Power Point với nhiều hình ảnh, phim minh họa sống động. Quyền chủ nhiệm Khoa, Thạc sĩ  Trần Minh Tâm tâm tình với sinh viên: “Không thể hô hào bảo vệ môi trường suông. Mỗi người cần hành động cụ thể tác động tích cực đến môi trường”.

 

Thông điệp cuả hội thảo là: Sinh viên AGU – đặc biệt là các kỹ sư môi trường tương lai cần suy nghĩ và hành động để gìn giữ môi trường bằng các biện pháp tích cực và hiệu quả: không vứt rác xuống sông, sử dụng các biện pháp cơ học, sinh học, hóa học để xử lý rác thải, kêu gọi người nông dân tránh lạm dụng thuốc trừ sâu…

 Hồng Vân 

1625

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.