Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là một trong các công ty thành viên thuộc Tập đoàn FPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và truyền thông. Chúng tôi xin mời các bạn SINH VIÊN gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem link đính kèm:

Vị trí 01: Nhân viên Thu cước tại Tân Châu

http://vieclam.fpt.net/viec-lam/fpt-telecom-an-giang-tuyen-dung-nhan-vien-thu-cuoc-tai-tan-chau-757.html

 

Vị trí 02: Kỹ Sư Khảo Sát Thiết Kế Hạ Tầng Viễn Thông

http://vieclam.fpt.net/viec-lam/fpt-telecom-an-giang-tuyen-ky-su-khao-sat-thiet-ke-ha-tang-vien-thong-1499.html

 

Vị trí 03: Phó phòng Kỹ thuật

http://vieclam.fpt.net/viec-lam/fpt-telecom-an-giang-tuyen-pho-phong-ky-thuat-1424.html

 

Vị trí 04: Trưởng phòng Kinh doanh

http://vieclam.fpt.net/viec-lam/fpt-telecom-an-giang-tuyen-dung-truong-phong-kinh-doanh-1286.html

 

FPT An Giang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.