Trường Đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc trường với các yêu cầu và vị trí sau:

Thông báo chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm .

ĐHAG

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.