Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo về Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin được mở tại Trung Tâm Đại học Pháp (PUF.HCM). Mời xem thông báo chi tiết:

Phòng Hợp tác và Hoạt động Văn hoá thuộc Tổng Lãnh sự Pháp tại Hồ Chí Minh có thông báo về Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin được mở tại Trung Tâm Đại học Pháp (PUF.HCM). Chương trình này gồm 2 chuyên ngành: Triển khai - Mạng (Paris 6) và Công nghệ phần mềm (Bordeaux 1). Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh do các giảng viên quốc tế của các trường Pháp và một số Trường Việt Nam với sự hợp tác của ENST Paris và ITIN. Sau khi tốt nghiệp Học viên sẽ được cấp văn bằng của quốc gia Pháp.

Đối tượng dự tuyển: Các cán bộ, giáo viên, sinh viên có bằng đại học ngành Tin học hoặc bằng đại học ngành gần nhưng có thể chứng minh trình độ giỏi về Tin học và có trình độ Ngoại ngữ từ Trung cấp đến Cao cấp.

Địa điểm và Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: (Xem bản đính kèm)

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin này đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị mình.

 

1723

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.