Chương trình Học bổng Fulbright tại Việt Nam sẽ đến giới thiệu về chương trình Học bổng Trao đổi Học giả Việt Nam 2007 cho các ứng viên ĐH An Giang.

Chương trình Học bổng Fulbright tại Việt Nam sẽ đến giới thiệu về chương trình Học bổng Trao đổi Học giả Việt Nam 2007 cho các ứng viên ĐH An Giang. Chương trình này là một trong bốn chương trình truyền thống của Fulbright tại Việt Nam tài trợ cho Học giả Việt Nam đi giảng bài và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa kỳ trong khoảng từ ba tháng đến một năm.

Thời gian: Từ 14g đến 16g, thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2006.

Buổi giới thiệu sẽ dành nhiều thời gian trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc nộp đơn cũng như quá trình và tiêu chí tuyển chọn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin này đến các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình tham gia buổi giới thiệu học bổng nêu trên. Các đơn vị gửi danh sách các cán bộ - giảng viên tham gia cho Cô Nguyễn Thị Thảo Linh, phòng QLKH&HTQT chậm nhất là ngày 27/06/2006.

Phòng QLKH & HTQT

1724

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.