(AGO) - Đó là một trong những điểm mới của Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Luật đề cao vai trò công tác hộ tịch, cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch (ĐKHT), nhất là việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Luật quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan ĐKHT, mà không phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây.

Đặc biệt, điểm mới của Luật Hộ tịch là miễn lệ phí ĐKHT cho một số đối tượng; UBND cấp huyện giải quyết toàn bộ hồ sơ ĐKHT có yếu tố nước ngoài…

Theo N.R
baoangiang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.