Hơn 60 đại biểu đến từ các nhóm dự án, tổ chức xã hội, chính quyền của tỉnh An Giang, Đại học Đà Lạt đã đến tham dự Hội thảo Huấn luyện kĩ năng Công tác xã hội do Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links) phối hợp với Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn trường đại học An Giang tổ chức.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 28, 29-6-06 với sự hướng dẫn của giáo sư Ronald Sylvia đến từ trường Đại học San Jose - Hoa Kỳ, vợ chồng giáo sư: Neal Allen Newfield và Susan Newfield đến từ trường Đại học West Virginia – Hoa Kỳ, ông James Peter Keim đến từ dự án South East Asia Children, chị Vương Ngọc Diệp và các thành viên của tổ chức Vòng tay Thái Bình.
Các đại biểu được hướng dẫn về cách viết dự án, cách đánh giá dự án, các kĩ năng làm việc với trẻ em bị ngược đãi và chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế. Ngày làm việc thứ nhất, giáo sư Sylvia nhấn mạnh: một dự án muốn kiếm được sự đồng thuận của nhà tài trợ phải đảm bảo tính minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của người điều phối dự án, có công cụ để kiểm tra và đánh giá tiến độ của dự án. Trong ngày làm việc thứ hai, Nhóm giáo sư Neal Allen Newfield, Susan Newfield và James Peter Keim  chia sẻ: người làm công tác xã hội phải hết sức nhẫn nại, không hành hạ trẻ mà đối xử bằng tình yêu thương và các hình phạt (nếu có) trước hết phải được sự hợp tác của trẻ nhằm tác động tích cực đến môi trường trước khi sử dụng các biện pháp trẻ buộc phải chấp nhận.

Các đại biểu đã chia sẻ và đặt nhiều câu hỏi về các tình huống thực tế trong công tác xã hội với trẻ em bị tổn thương và ngược đãi.

Hồng Vân.

1743

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.