Có 130 sinh viên ĐHAG, 04 sinh viên ĐHCT(quê AG) và 50 bạn trẻ do Thành đoàn thành phố Long xuyên hõ trợ tiếp sức mùa thi 2006. Các bạn đã đi đến 11 điểm thi và 2 bến xe khách, 1 bến phà để giúp đở thí sinh khắp nơi đên Long xuyên dự thi tại đại học An Giang.

Cùng với hình ảnh tại điểm thi số 01 - khu A đại học An Giang.

 

Thực hiện: Hồng Mai - Phước Nguyên - Công Hoà

Hồng Mai

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.