Căn cứ công văn số 1241-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT của Ban Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang về việc phát động cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015; Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai rộng rãi thông tin và phát động trong đoàn viên, sinh viên về cuộc thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và ý thức của thanh thiếu niên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên trong đề xuất những ý tưởng mới, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi khách quan, công bằng.

- Ý tưởng, giải pháp đạt giải phải có khả năng ứng dụng cao trong thực tế.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian:

- Tổ chức từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2015.

- Bài dự thi nộp về VP Đoàn trường, hạn chót là 5/11/2015.

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu niên trong trường (từ 09 đến 35 tuổi).

III. NỘI DUNG, HỒ SƠ, GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung:

Thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng; trong gia đình, công sở trong các tòa nhà; sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… trong đó ưu tiên lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng (có thể lệ cuộc thi đính kèm).

2. Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi theo mẫu gửi kèm, 02 ảnh chân dung kích thước 4cm x 6cm và bản sao giấy khai sinh của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả, có xác nhận của địa phương, đơn vị công tác hoặc trường học.

- Bản thuyết minh ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

- Hồ sơ dự thi đóng thành tập, trình tự sắp xếp tài liệu:

+ Trang Bìa (theo mẫu);

+ Trang mục lục;

+ Phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi bao gồm: tên ý tưởng đề án, lý do đề xuất, mục tiêu, địa điểm triển khai, nội dung và giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện, đối tượng hưởng lợi, dự kiến hiệu quả về giáo dục, kinh tế - xã hội;

+ Phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

3. Giải thưởng cấp Trung ương:

- Giải thưởng cá nhân: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích.

- Cá nhân đạt giải thưởng được đề nghị tặng bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm sơ khảo và lựa chọn các bài dự thi xuất sắc để tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

 

Xem thể lệ dự thi tại đây .

Tải phiếu đăng ký dự thi tại đây .

BTV Đoàn trường

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.