Lavavel là một thư viện được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP để hỗ trợ cho người sử dụng phát triển các ứng dụng Web một cách nhanh chóng và đơn giản hơn. Tuy ra đời sau các thư viện khác như Zend v.v tuy nhiên Lavavel được cộng đồng lập trình viên sử dụng rộng rãi nhờ tính đơn giản dễ phát triển và hỗ trợ tài liệu đầy đủ. Trong loạt bài viết này chúng tôi hướng dẫn sử dụng thư viện Lavalel để xây dựng từng bước một website đơn giản. Trước tiên chúng ta chỉ cần thực hiện 10 bước sau để có thể cài đặt, cấu hình và sử dụng Lavavel

Bước 1: Vào website Laravel để download source

https://github.com/laravel/laravel

Bước 2 : Copy source vào htdocs

Bước 3 : Vào website Composer để download Composer mới nhất

https://getcomposer.org/download/

Bước 4 : Copy file composer.phar vào thư mục gốc của source Laravel

Bước 5. Thiết đặt biến môi trường cho PHP

001.png - 104.32 kb

Quay lại thư mục Laravel sử dụng tổ hợp phím

Shift + Chuột phải > Open Command Window Here

Gõ đoạn mã kiểm tra composer đã tồn tại chưa lên cmd:

php composer.phar

002.png - 88.2 kb

Bước 6 : Tiến hành cài đặt laravel (download thư viện Laravel)

Yêu cầu phải có tài khoản Github nếu yêu cầu

Với lệnh :

php composer.phar install

003.png - 8.26 kb

Bước 7 : Quá trình cài đặt thành công

004.png - 56.94 kb

Bước 8: Truy cập vào nơi làm việc

005.png - 39.81 kb

Chép 2 file index.php và .htaccess trong folder public ra ngoài thư mục gốc

Chỉnh sửa lại file index.php

require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';

Kiểm tra lại

Để bật lỗi debug trong quá trình làm việc

config > app.php

Chỉnh sửa thành

'debug' => env('APP_DEBUG', true)

Bước 9: Cấu hình cơ sở dữ liệu

Chuyển đổi đuôi file từ “.env.example”  “.env”

Cấu hình cho database

DB_HOST=localhost

DB_DATABASE=lavavel_db

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

Tùy chỉnh loại Database cần tương tác

Config > database.php 

006.png - 15.16 kb

 

CLB Tin Học

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.