Ngày 27/04/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang” do TS. Đoàn Thanh Nghị - Phó trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên thực hiện.

 

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các kết quả NCKH của CB/GV Trường Đại học An Giang từ năm 2000 – 2016.

- Xây dựng phần mềm trực tuyến giúp cán bộ, giảng viên, lãnh đạo đơn vị có thể cập nhật, cung cấp, thống kê, báo cáo thông tin về hoạt động NCKH của cá nhân, đơn vị một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

- Chuẩn hóa quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc tin học hóa.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài sẽ được Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tiếp nhận và ứng dụng vào quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của CB/GV của Trường một cách hiệu quả, giúp cho việc báo cáo thống kê hoạt động NCKH và CN hàng năm của Trường một cách nhanh chóng và chính xác.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 87,14/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

 

Nguyễn Ngọc Anh Thư

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.