Sáng ngày 28/04/2016 vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống nghệ đen (Curcuma Zedoaria Rosc).

Đề tài do ThS. Huỳnh Trường Huê, ThS. Võ Thị Xuân Tuyền và ThS. Trần Kim Hoàng - giảng viên Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với các mục tiêu:

- Đánh giá tính đa dạng hình thái và đa dạng di truyền của một số mẫu giống Nghệ Đen nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen và chọn giống.

- Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của một số mẫu giống nghệ đen.

- Đánh giá khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra của dịch chiết bột nghệ đen.

Kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực di truyền phân tử. Ngoài ra, đề tài sẽ giúp chọn ra giống nghệ đen có năng suất và hàm lượng Curcumin cao góp phần cho công tác tuyển chọn, nhân giống phục vụ cho sản xuất. Trong tương lai, ứng dụng của đề tài sẽ giúp hạn chế sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi cá (dùng dịch chiết bột nghệ đen để kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra), giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường nước.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài là 77,14/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.