In bài này 

Chiều ngày 13/05/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ thanh long ruột đỏ” do ThS. Trần Xuân Hiển - Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm.

ThS. Trần Xuân Hiển - Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Chủ nhiệm đề tài
báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Khoa học
 

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nêu ra trong đề cương. Đề tài đã tận dụng nguồn nguyên liệu thanh long ruột đỏ chất lượng thương phẩm thấp để chế biến sản phẩm nước ép trái cây tự nhiên bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của trái thanh long ruột đỏ, tạo ra hướng mới trong sản xuất chế biến giá trị gia tăng từ rau quả. Đặc biệt, tác giả đã đưa ra ba (03) qui trình công nghệ chế biến nước ép thanh long, thanh long sữa và thanh long lô hội. 

Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và các ngành có liên quan.

ThS. Trần Xuân Hiển - Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Chủ nhiệm đề tài

báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Khoa học

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 77,12/100 điểm, xếp loại Khá.

 

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.