Chiều ngày 22/09/2016, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp”.

Đề tài do ThS. Trần Thị Huyền – Phó trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm và ThS. Trần Thị Lan Anh cùng thực hiện. 

Tác giả đã tiến hành khảo sát 200 trẻ em dân tộc Khmer từ 5-6 tuổi, cùng 120 giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương tại 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên, phụ huynh đều chuẩn bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng thuộc 4 lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm. Bên cạnh đó cũng còn một số lĩnh vực chưa chuẩn bị tốt như: tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, phát triển nhận thức. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp phù hợp để góp phần giúp cho công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer ở 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn trước khi vào lớp 1 tốt hơn.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực hiễn của đề tài đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 77,3/100, đề tài xếp loại Khá.

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.