In bài này 

Bạn muốn có cơ hội trải nghiệm làm một “biên tập viên”, trau dồi thêm những kỹ năng phản biện đánh giá, hãy tham gia chương trình “Cùng đọc báo mỗi ngày với eNews”. Những hoạt động này không những giúp cho bạn nâng cao kỹ năng đọc viết, kỹ năng hoạt động công tác xã hội mà còn giúp cho bạn tích lũy điểm rèn luyện trong năm học.

Gửi bình luận:

Cùng biên tập với eNews:

Đề xuất chủ đề sáng tác hoặc các giải pháp cải tiến:

 

Lưu ý: Với 40 giờ/ học kỳ, bạn sẽ được cộng 4 điểm rèn luyện trong hoạt động công tác xã hội theo Quyết định của Hiệu trưởng số 2570/QĐ - ĐHAG, ban hành ngày 30/12/2015 về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy.

Chỉ cần gửi bình luận và cung cấp thông tin, bạn đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh trang báo điện tử của chính các bạn.

Rất mong bạn đọc eNews sẽ hưởng ứng tích cực hoạt động này để trang eNews ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn!

e-News