Từ ngày 17 -7 đến ngày 14 -8 -2006, 32 sinh viên AGU đã tham gia chiến dịch "mùa hè xanh" tại 2 xã Tân Hội và Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Ngay những ngày đầu tiên, các bạn đã xuống đường đến tận hộ nhà dân để tuyên truyền cách phòng chống bệnh trong mùa mưa, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Tuyên truyền về phòng chống HIV - AIDS, về kế hoạch hóa gia đình, về giữ gìn vệ sinh môi trường, về an toàn giao thông... phát tờ bướm đến từng gia đình dân.

Vận động bà con trên địa bàn nguyên góp tiền cất 3 căn nhà tình thương, sửa thêm được một căn nhà. Phụ suốt lúa, phơi lúa, vác lúa cùng với người dân. Phát quang bụi rậm những nơi công cộng, sửa đường, sửa cầu...Giao lưu văn hóa thể thao với thanh niên địa phương.

Mở một lớp ôn tập hè (từ lớp 1 -5) cho 40 học sinh (Tân Hội) và 3 lớp khác (từ lớp 1 -9) cho 160 học sinh (Tân An) với nội dung chủ yếu ôn lại kiến thức các em đã học, sinh hoạt vui chơi. Các bạn sinh viên tình nguyện tại xã Tân Hội còn góp quỹ trong nhóm tặng 15 suất quà  cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để khuyến khích các em.

Dưới đây là một số hoạt động của nhóm sinh viên tình nguyện trên địa bàn xã Tân Hội.

 

Bài và Ảnh: Sang Trần cung cấp

Sang Trần

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.