Còn một số cộng tác viên có bài đăng trên Enews tháng 6 chưa đến lãnh tiền nhuận bút.
Xin mời đến Thư viện gặp Cô Hồng Mai để lãnh.

Enews.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.