Hòa cùng không khí chung của cả nước trong việc hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức trưng bày và giới thiệu các tài liệu pháp luật.

Ngày Pháp Luật Việt Nam (ngày Pháp Luật) được Quốc hội chọn là ngày 9/11 vào năm 2013, đây cũng là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua. Ngày Pháp luật nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam.

 

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 là “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

Tủ sách pháp luật đặt tại tầng 3 Thư viện

Sinh viên tham khảo tài liệu tại tủ sách

Đến với triển lãm, bạn đọc sẽ được tham khảo các tài liệu, các văn bản pháp luật pháp lệnh mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như: Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; Luật viên chức; Bộ luật dân sự năm 2015;…

Triển lãm diễn ra tại tầng 3 Thư viện kéo dài đến hết tháng 11 năm 2016. Hy vọng thông qua đợt triển lãm này, bạn đọc sẽ luôn đồng hành cùng Thư viện trong việc tuyên truyền và thực thi pháp luật theo đúng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

 

 

Hoàng Anh - TV (Ảnh: Huỳnh Cam)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.