Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 9/11 và sáng ngày 10/11, hơn 600 cán bộ giảng viên Trường Đại học An Giang đã tham gia học tập chuyên đề pháp luật.

Tham dự Hội nghị, các cán bộ giảng viên đã được thông tin về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam cũng như những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 và một số nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng.

Toàn cảnh Hội nghị

Về Bộ luật Dân sự 2015, có 15 điểm cần lưu ý như: xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; Tòa án phải giải quyết vụ việc ngay khi không có luật áp dụng; quy định về tài sản và quyền sở hữu;lãi suất theo thỏa thuận; thay đổi về thời hiệu tuyên hợp đồng vô hiệu; thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi;… đặc biệt, quyền nhân thân của cá nhân được thể hiện đầy đủ như: cho phép chuyển đổi giới tính, cho phép xác định lại giới tính…

Về Luật phòng, chống tham nhũng, báo cáo viên đã thông tin về một số văn bản pháp luật có liên quan, làm rõ một số khái niệm về phòng, chống tham nhũng (như: công khai, minh bạch tài sản, nhũng nhiễu, vụ lợi…), nguyên nhân và tác hại của tham nhũng, những hành vi cũng như các nguyên tắc cơ bản trong xử lý hành vi tham nhũng, đặc biệt là quan điểm của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng.

Cán bộ giảng viên cùng thảo luận cách xử lý tình huống dân sự

Hiện nay, việc phòng chống tham nhũng đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại học – Cao đẳng. Ở Trường Đại học An Giang, những nội dung có liên quan đến việc phòng chống tham nhũng đã được Nhà trường tích hợp vào môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản và triển khai giảng dạy ở tất cả các ngành.

Hồng Nhi - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.