Ngày 11/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp bằng phương pháp lên men” do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang – chuyên viên Bộ phận Quản lý khu thí nghiệm – Thực hành, Phòng Quản trị Thiết bị làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu là xây dựng quy trình sản xuất nước tương từ nấm bào ngư bằng phương pháp lên men, nhằm tạo ra sản phẩm nước tương có hàm lượng đạm thực vật cao hơn so với nước tương làm truyền thống từ đậu nành và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài ngoài việc làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm nước tương giúp người tiêu dùng có thêm sự lụa chọn. Kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Đức Thịnh ở Long Xuyên sử dụng.

Qua bỏ phiếu của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 78,3/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.