Sáng ngày 26/11/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba - Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS.Hồ Thị Thu Ba

Đề tài đã định danh sơ bộ và xác định độc tính cấp trên chuột thí nghiệm của 4 loài nấm: linh chi tầng (Ganoderma applanaium), nấm vân chi (Trametes versicolor), nấm tuyết (Tremella fuciformis), nấm dai (Lentinus tigrinus). Ngoài ra, tác giả còn tìm được nấm mộc bá huê, xuất hiện nhiều ở vùng núi Cấm. Do đây là loại nấm hoang dại mới, nên chưa có tài liệu mô tả mặc dù loài nấm này đã được người dân địa phương sử dụng rộng rãi dùng để nấu nước uống và bán đại trà cho khách du lịch như một đặc sản dược liệu quý.

ThS.Hồ Thị Thu Ba báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học

Theo đánh giá của Hội đồng, từ các kết quả đạt được của đề tài đã mở hướng nghiên cứu mới cho việc lưu giữ, bảo tồn nguồn gen quý của các loài nấm ăn và nấm dược liệu từ thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Chủ nhiệm đề tài có thể chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ, trạm Khuyến nông trên địa bàn nhằm giúp người dân địa phương hiểu thêm giá trị của các loài nấm này và góp phần trong việc nuôi trồng và bảo tồn một số loài nấm có giá trị tại vùng núi Thất Sơn, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đã bổ sung vào tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên các ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học ứng dụng hay những ngành có liên quan; tạo ra hướng mới trong chuỗi sản xuất sản phẩm chế biến từ dược liệu.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 81,28/100 điểm, xếp loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng.

Minh Trí – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.