Ngày 29/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông tin do các đơn vị đề xuất thực hiện.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã xem xét, thảo luận về các thông tin tóm tắt như tính mới, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, kết quả ứng dụng và kinh phí thực hiện của từng đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng có 7/8 đề tài thuộc lĩnh vực nói trên được Hội đồng Khoa học Trường đồng ý cho thực hiện NH 2016 - 2017, cụ thể như sau:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình với họ siêu phẳng di động

 

TS. Lê Ngọc Quỳnh - Bộ môn Toán

2

Kết quả tồn tại nghiệm cho phương trình dạng p-Laplace với điều kiện biên phi tuyến nhiều điểm loại Neumann trong trường hợp cộng hưởng

 

ThS. Lê Công Nhàn - Bộ môn Toán

3

Khảo sát nhu cầu phát triển năng lực dạy Toán ở trường phổ thông

 

TS. Nguyễn Phương Thảo - Bộ môn Toán

 

4

Nghiên cứu phổ tán sắc PLASMON của hệ khí điện tử hai chiều – GRAPHENE trên điện môi nền không đồng nhất ở nhiệt độ không tuyệt đối

 

ThS. Nguyễn Văn Mện - Bộ môn Vật lý

5

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực dạy học của giáo viên vật lý THCS tỉnh An Giang

 

Nhóm nghiên cứu (TS. Trần Văn Thạnh, ThS. Nguyễn Văn Mện, ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, ThS. Đổng Thị Kim Phượng, ThS. Trần Văn Răng)

6

Thiết kế phần mềm (website) quản lý phân công chuyên môn và khối lượng công việc của giảng viên tại Trường Đại học An Giang

 

ThS. Hồ Nhã Phong – P. Đào tạo

7

Đóng góp bậc một vòng của hạt mới vào quá trình rã Higgs trong mô hình chuẩn mở rộng

 

ThS. Trịnh Thị Hồng và ThS. Lâm Thị Thanh Phương – Bộ phận thí nghiệm

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.