Chiều ngày 06/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Braham nuôi ở nông hộ tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Nguyễn Bá Trung - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Bá Trung báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học

Theo Hội đồng khoa học, kết quả đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nêu ra trong đề cương chi tiết và rất cần thiết cho tỉnh An Giang vì thực tế thời gian qua hai công thức lai tạo này phổ biến trên địa bàn Tỉnh nhưng chưa có những nghiên cứu chuyên sâu đánh giá tập tính, tính thích nghi kết hợp theo dõi tăng trưởng trên đàn F1, đặc biệt là sự thay đổi về sinh lý của bê và các chỉ tiêu về môi trường.

Đề tài đã đánh giá sinh trưởng và tập tính của bê lai F1 giữa bò cái vàng địa phương với giống Red Angus và Red Brahamnuôi nhỏ lẻ tại các nông hộ tỉnh An Giang. Thí nghiệm được tiến hành phân nhóm 20 bò F1, chọn ngẫu nhiên ở các hộ nuôi đồng thời 02 giống, thành 02 nhóm; mỗi nhóm là một giống và mỗi giống được lặp lại 10 lần (05 đực và 05 cái). Trong thí nghiệm, khối lượng bê từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi được xác định hàng tháng, đồng thời theo dõi tập tính khi kết thúc thí nghiệm ở giai đoạn 05-06 tháng tuổi. Bê được nhốt hoàn toàn khoảng 1,5 tháng đầu theo chế độ ăn: sáng lúc 7 giờ, trưa lúc 11 giờ và chiều lúc 16 giờ. Hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ, tiêu tiểu,… của mỗi bê được ghi chép trong 24 giờ. Tác giả cũng tiến hành đo chỉ tiêu sinh lý: thân nhiết, nhịp tim và đếm nhịp thở với mỗi chỉ tiêu sinh lý đo 3 phút, lặp lại 3 lần. Xác định nhiệt độ, ẩm độ không khí và các chỉ tiêu sinh lý trong cùng ngày với thời gian 7, 10, 13, 16 và 19 giờ.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS.Nguyễn Bá Trung

Sau nghiên cứu, tác giả kết luận: với phương thức nuôi nhốt hoàn toàn, bò không mất thời gian để tìm kiếm thức ăn nên thời gian ăn rút ngắn lại; nhờ đó bò nghỉ ngơi nhiều hơn và việc nhai lại diễn ra cả sáng (20%), trưa (20%) và tối (60%). Đặc biệt, khi giao mùa Thu Đông (thời tiết chuyển từ mưa sang nắng, tháng 10-11), bê lai F1 Red Angus và Red Brahman rất thích hợp với môi trường chăn nuôi qui mô nhỏ lẻ.

Đề tài đã bước đầu cung cấp những cơ sở khoa học trong các mục tiêu phát triển kinh tế của Tỉnh trong quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao về hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, thị trường cho sản phẩm bò thịt năm 2015-2016. Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi Thú y và các ngành có liên quan.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt82,83/100 điểm, xếp loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.