Sáng ngày 21/12/2016, tại Phòng họp 4 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên đề xuất thực hiện trong năm học 2016-2017.

Sau khi xem xét, thảo luận về các thông tin tóm tắt của từng đề tài như tính mới, cấp thiết, mục tiêu, nội dung, kết quả ứng dụng và kinh phí thực hiện, Hội đồng đã thống nhất cho 05/07 đề tài được thực hiện. Cụ thể như sau:

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: 02

1

Nghiên cứu chế biến nước uống từ thịt và vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana)

CNĐT: ThS.  Đào Văn Thanh

2

Nghiên cứu chế biến cao thuốc Dòi – Tắc bằng công nghệ cô đặc chân không

CNĐT: ThS.  Nguyễn Duy Tân

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 02

3

Khảo sát đặc tính hình thái, năng suất và xây dựng công thức phân bón cây huyền tinh tại huyện Tịnh Biên, An Giang

CNĐT: ThS. Văn Viễn Lương

4

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn  có khả năng phân giải thuốc diệt cỏ Glyphosate và ứng dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học

CNĐT: TS. Nguyễn Hữu Thanh

BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG: 01

5

Nghiên cứu qui trình tạo củ in vitro ở cây nghệ trắng (Curcuma aromatica)

CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm

 

Đối với danh mục đề tài đã được Hội đồng đồng ý và góp ý chỉnh sửa cho thực hiện, các chủ nhiệm đề tài cần sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết và gửi về Phòng QLKH-HTQT trước ngày 03/02/2017 để Hội đồng họp xét duyệt.

Minh Trí – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.