Cuối tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt (Borassus Flabelltifer L)”. Đề tài do ThS. Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi họp xét duyệt đề cương chi tiết của ThS. Vũ Thị Thanh Đào

Đề tài thực hiện với mục tiêu tìm ra qui trình sản xuất nước quả thốt nốt đường phèn đóng chai và kẹo dẻo thốt nốt bổ sung gấc với các thông số tối ưu, nhằm tạo ra sản phẩm mới, tiện lợi, có giá trị cảm quan cao và khả năng bảo quản trong thời gian dài. Từ đó, đề tài góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ trái thốt nốt nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, mở ra hướng đi mới, làm tăng hiệu quả kinh tế của cây thốt nốt.

ThS. Vũ Thị Thanh Đào báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng cho rằng kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về nguyên liệu thốt nốt. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 78/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.