Chiều ngày 29/12/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng khoa học của Trường đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Ảnh hưởng của bốn loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ rầy nâu đến mật số của nhện lớn bắt mồi (Arachnida) trên ruộng lúa vụ Thu Đông - Đông Xuân 2014 - 2015 tại An Giang”.

Đề tài do ThS. Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

ThS. Lê Minh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu được thực hiện trong 2 vụ Thu Đông và Đông Xuân 2014-2015 tại 2 xã Mỹ Hội Đông và Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tác giả đã thu thập và xác định được 29 loài thuộc 09 họ nhện lớn bắt mồi (NLBM) trên ruộng lúa. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các họ: Lycosidae, Tetragnathidae, Salticidae, Theridiidae, Araneidae, Oxyopidae, Linyphiidae, Clubionidae Pisauridae; phổ biến nhất là các loài: Tetragnatha javana, Oxyopes javanus, Atypena formosana, Araneus inustus.

Nghiên cứu đã cho thấy các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thí nghiệm đều có hiệu quả cao trong phòng trừ rầy nâu. Trong đó, 3 loại thuốc trừ sâu có hoạt chất hóa học (Oshin 20WP, Chess 50WG, Applaud 10WP) có hiệu lực trừ rầy nâu hại lúa cao. Tuy nhiên, chúng có ảnh hưởng rất rõ ràng đến sự tích lũy mật số của NLBM trên ruộng lúa; có mức độ độc cao (cấp 4) đối với loài nhện chân dài Tetragnatha javana, nhện sói Lycosa pseudoannulata và nhện chân gai Oxyopes javanus trên ruộng lúa.  

ThS. Lê Minh Tuấn báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Khoa học

Kết quả của đề tài đã góp phần làm cơ sở cho các giải pháp khuyến cáo nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm và sử dụng chế phẩm sinh học thay thế thuốc BVTV hóa học nhằm hạn chế phòng trừ rầy nâu hại lúa, phát huy vai trò quần thể thiên địch nói chung và nhóm NLBM trên lúa; tạo ra sản phẩm sạch hơn, thân thiện với môi trường và tăng thu nhập cho nông dân hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Khoa học Cây trồng, Công nghệ Sinh học và các ngành có liên quan.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 78,35/100điểm, xếp loại Khá.

Minh Trí – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.