Chiều ngày 10/2/2017, tại phòng họp 4 - Hội đồng Khoa học và Đạo tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Pháp luật Doanh nghiệp” do TS. Trần Lê Đăng Phương – Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị làm chủ biên.

Giáo trình được biên soạn nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức pháp lý về quyền Sở hữu trí tuệ; quy chế pháp lý của pháp luật Việt Nam đối với các loại tài sản trí tuệ; cung cấp kiến thức pháp lý về hoạt động xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp đồng thời triển khai những kiến thức cơ bản về pháp luật cạnh tranh cho sinh viên.  

Giáo trình được Hội đồng đánh giá cao về sự phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành Luật và Kinh tế - Quản trị kinh doanh và sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu Chủ biên nên tách giáo trình thành hai giáo trình như sau: Quyền sở hữu trí tuệ và Kiến thức pháp lý về hoạt động xúc tiến thương mại, để đảm bảo kết cấu của giáo trình đồng thời cần chỉnh sửa và bổ sung nội dung cho phù hợp với tên giáo trình.

Kết quả đánh giá của Hội đồng có 06/06 phiếu đồng ý cho biên soạn giáo trình.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.