In bài này 

Chiều ngày 09/02/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Văn học dân gian của dân tộc Kinh ở Trung Quốc và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thanh Phong – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm. 

Trong nghiên cứu, tác giả đã kết hợp nhiều phương pháp như: phương pháp khảo sát thực địa; phương pháp thống kê hệ thống; phương pháp so sánh – đối chiếu; phương pháp phân tích – tổng hợp;… Kết quả của đề tài đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn khái quát về đời sống văn học dân gian của người Kinh ở Trung Quốc qua sự so sánh với văn học dân gian của người Kinh ở Việt Nam; đồng thời cung cấp thêm những nhận định, chứng cứ khoa học cho việc nghiên cứu khoa học ngữ văn nói chung, văn học dân gian nói riêng. Qua so sánh, tác giả đã có nhiều phát hiện thuyết phục, có liên hệ đến môi trường sống, đến các yếu tố văn hóa, lịch sử… của người Kinh ở Trung Quốc để lý giải sự khác biệt.

Kết quả của đề tài có ý nghĩa tích cực trong việc mở rộng những hiểu biết vốn còn hạn chế cho những ai quan tâm đến đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc di cư trong quá khứ.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 81,7/100, đề tài xếp loại Tốt.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.