In bài này 

Sáng ngày 15/2/2017, tại phòng họp 2 – Khu A - Trường Đại học An Giang, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng khoa học Trường đã tổ chức họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy môn “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay” do ThS. Dương Thế Hiền - Giảng viên Bộ môn Lịch sử biên soạn.

Theo ý kiến của Hội đồng, tài liệu có giá trị khoa học và giá trị tham khảo rất lớn cho giảng viên và sinh viên Bộ môn Lịch sử. Tác giả đã hệ thống hóa về mặt tư liệu chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, giúp cho sinh viên có cơ sở trong việc so sánh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với các quốc gia mới trỗi dậy như Trung Quốc. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã vận dụng quan điểm của phương pháp luận sử học Mácxít vào việc phân kỳ lịch sử theo tiến trình thời gian, giúp các tư liệu được sắp xếp rõ ràng, hợp lý. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, tác giả còn chưa thống nhất trong khi sử dụng một số thuật ngữ và văn phong đôi chỗ còn dài dòng, cách thức trình bày đôi chỗ chưa đúng theo quy định.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, tài liệu giảng dạy đạt 5/5 phiếu đồng ý cho nghiệm thu nhưng cần chỉnh sửa một số lỗi nhỏ theo góp ý của Hội đồng.

Kim Bách - Khoa SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.