Ngày 13/02/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động”. Đề tàido TS. Lê Ngọc Quỳnh – giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là áp dụng lý thuyết Nevanlinna để nghiên cứu bài toán về sự suy biến đại số của ánh xạ tích của hai ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức dựa trên các điều kiện đặt ra trên ảnh ngược của họ các siêu phẳng di động cho trước.

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao tính mới và giá trị khoa học của đề tài. Kết quả thực hiện sẽ làm phong phú thêm các kết quả về mối liên hệ giữa các ánh xạ phân hình có cùng ảnh ngược đối với trường hợp siêu phẳng di động. Đây là lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, nội dung nghiên cứu của đề tài là một trong những hướng nghiên cứu tốt để sinh viên chuyên ngành Toán thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc nghiên cứu ở bậc cao học.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 85,6/100.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.