Ngày 23 -8 - 2006 tại phòng chuyên đề 3, đã diễn ra buổi hội thảo về "Xây dựng hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học" đo tiến sỹ R. Gilbert và tiến sỹ W. Rideout Jr trình bày.

Đến dự có thầy Hoàng Xuân Quảng - Phó hiệu trưởng, và các thầy cô đại diện các khoa, phòng ban và các trung tâm trong trường.
Phần trình bày của hai tiến sĩ bao gồm các yếu tố của một hệ thống dựa trên tín chỉ và chất lượng như:
- Cơ sở dữ liệu tín chỉ - cần thống nhất về một khung chuẩn của hệ thống tín chỉ. 
- Quyền sở hữu tín chỉ - trong hệ thống giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo đều có thể sử dụng miễn phí các tín chỉ được thừa nhận chung.
- Cơ chế quản lý tín chỉ - để bảo đảm các tín chỉ trong cơ sở dữ liệu thường xuyên được cập nhật và sẽ được sử dụng chung, không thuộc quyền sở hữu của riêng ai một khi tín chỉ đã đưa vào ngân hàng dữ liệu. Cơ chế cũng tránh cho việc lưu trữ các tín chỉ trùng lắp.
- Tích lũy và chuyển đổi tín chỉ -
Qua đó cho thấy các LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG TÍN CHỈ: công nhận số tín chỉ đã hoàn tất; đo lường học tập chung; Nối kết tất cả chương trình đào tạo đang theo học;có tính linh hoạt hỗ trợ việc quản trị và kinh phí. 
Hai Tiến sĩ có ví dụ minh họa liên hệ với các trường đại học ở Hoa Kỳ và một số trường ở Châu Âu. Sau đó các đại biểu cho ý kiến tham gia thảo luận.
Hoàng Quân- Ánh Nguyên
Nguồn tin : P.Quản lý KH-HTQT

Hoàng Quân

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.