Sáng ngày 17/2/2017, tại phòng họp 4 - Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đa dạng thành phần loài vi tảo nổi và mối liên hệ giữa sinh khối với chất lượng nước trong ruộng lúa vụ Đông Xuân năm 2016 – 2017 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Bùi Thị Mai Phụng - giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá sự đa dạng thành phần loài vi tảo trong nước ruộng thông qua số loài và nhóm ngành vi tảo hiện diện; tìm mối liên hệ giữa sự hiện diện của nhóm ngành vi tảo với chu kỳ bón phân cho lúa và mối tương quan giữa sinh khối vi tảo sống trong ruộng với chất lượng nước.

Theo Hội đồng khoa học, đề tài sẽ bổ sung nguồn số liệu cơ bản về sự đa dạng loài tảo nổi, tạo tiền đề cho việc cải tạo và sử dụng đất bền vững tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu tác giả chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung sau: điều chỉnh tên đề tài, thuyết minh ngắn gọn tính cần thiết và tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước của đề tài, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu nên viết rõ ràng cụ thể.

Kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 85/100 điểm.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.