Tuần qua, tại phòng họp 4 - Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt ở hồ sinh học xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang”. Đề tài do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu cải thiện mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt tại xã Khánh An bằng thực vật thủy sinh (lục bình, thủy trúc, bèo tai tượng, lau sậy, cây súng, cây sen).

Hội đồng đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài, vì việc ứng dụng sinh học trong việc xử lý môi trường, giảm khí thải nhà kính đã và đang là xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung như sau: điều chỉnh tên đề tài phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, tính cần thiết và tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước nên viết ngắn gọn nhưng vẫn làm nổi bật lên tính cần thiết của đề tài, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu viết rõ ràng, cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện.

Kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 77,6/100 điểm.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.