Sáng ngày 10/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và loại giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng của cây Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở vườn ươm”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm – Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm – Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng

Nghiên cứu được đã xác định được môi trường nhân chồi gừng đen tốt nhất là môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L BA kết hợp 0,5 mg/L TDZ cho kết quả là 4,2 chồi; 5,4 lá và 11,6 rễ ở giai đoạn 8 tuần sau khi cấy, tương đương 11.527 cây/năm. Môi trường MS có bổ sung NAA ở nồng độ 1,0 mg/L và 1,5 mg/L thích hợp trong việc kích thích chồi Gừng Đen tạo rễ. Số rễ và số lá thu được cao nhất (19,71 - 20,57 rễ/chồi, 2,71- 2,86 lá/chồi). Đồng thời, đề tài cũng xác định được loại giá thể thích hợp cho quá trình thuần dưỡng Gừng Đen in vitro trong giai đoạn vườn ươm là giá thể đất và mụn dừa phối trộn với tỷ lệ 1:1 đạt tỷ lệ cây sống 100%, chiều cao cây và số lá gia tăng tốt nhất (42,5 cm; 1,6 lá).

ThS. Lê Minh Tuấn Lâm - Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT nhận xét về kết quả nghiên cứu

Kết quả của đề tài đã bước đầu xác định được một số điều kiện nuôi cấy cây Gừng Đen in vitro để tiến tới xây dựng quy trình vi nhân giống đối tượng này, nhằm cung cấp giống Gừng Đen cho sản xuất trên quy mô lớn.

 Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Khoa học Cây trồng, Công nghệ Sinh học và các ngành có liên quan.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 83/100 điểm, đạt loại Khá.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.