Sáng ngày 10/3, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Nghiên cứu khả năng tạo củ in vitro ở cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica) và đánh giá sinh trưởng của củ in vitro ở giai đoạn vườn ươm”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm – Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu xác định các yếu tố môi trường nuôi cấy ảnh hưởng đến sự tạo củ Nghệ Trắng in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây Nghệ Trắng từ củ in vitro ở giai đoạn vườn ươm.

Để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành “Khả năng tạo củ và sinh trưởng của nó in vitroở giai đoạn vườn ươm của cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica)”. Theo Hội đồng,đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực nuôi cấy mô cây trồng; là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về sự tạo củ in vitro cho các loại cây dược liệu có củ khác. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài  82,75/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Tô Thúy Huỳnh

    Em hi vọng qua bài viết này sẽ có thêm nhiều đề tài nghiên cứu được báo cáo. Chúc đề tài thực hiện thành công tốt đẹp và sớm được nghiệm thu!