Sáng ngày 17/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Chế tạo thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp các thiết bị quan trắc về khí tượng thủy văn và môi trường”.

Đề tài do TS. Phạm Văn Quang – giảng viên Bộ môn Phát triển nông thôn & Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên) cùng KS. Phạm Minh Tân – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Trường ĐHAG đồng chủ nhiệm.

Đề tài đã chế tạo được thiết bị tưới tự động, đã triển khai và chạy thử nghiệm cho thấy hoạt động tốt trong việc theo dõi và điều khiển tự động quá trình tắt/mở hệ thống tưới dựa trên trạng thái ẩm độ đất, thông qua bộ cảm biến cài trong đất.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả của đề tài. Tưới tự động trong nông nghiệp rất cần thiết vì nước là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất mùa vụ. Hơn thế nữa, nước phục vụ cho nông nghiệp đã và đang trở nên khó khăn cho nông dân khu vực Đồng bằng sông Cứu Long do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xâm nhập, hạn hán xảy ra nghiêm trọng. Do đó, việc tưới tự động cho cây trồng là một trong những cách tiếp cận thích hợp để đảm bảo cho nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề nghị chỉnh tên đề tài: “Chế tạo thiết bị tưới tự động”. Đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên các ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, Nhà Trường khuyến khích nhóm nghiên cứu tiếp tục đầu tư mở rộng nhóm nghiên cứu ở các đề tài tiếp theo, có thể sử dụng cho việc tưới các cây kiểng trong khuôn viên Trường.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 85/100 điểm, xếp loại Tốt.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.